عنوان : آخرین مهلت ارائه مقالات جهت تسویه حساب طرح های تحقیقاتی
زير عنوان : مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری
کد خبر : ۶۶۵۷۵
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ 
ساعت : ۱۲:۱۹:۴۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آخرین مهلت ارائه مقالات جهت تسویه حساب طرح های تحقیقاتیآخرین مهلت تسویه حساب طرح هایی که سال 1390 تا پایان سال 1392 تصویب شده اند تاریخ  96/09/10 می باشد. جهت تسویه حساب ،مقاله چاپ شده تایید شده توسط واحد علم سنجی به مرکز تحقیقات ارائه شود.
چنانچه مقاله بعد از تاریخ ذکرشده ارائه گردد، به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد .بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0