عنوان : اولین كنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی
کد خبر : ۴۱۰۱۷
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
ساعت : ۱۴:۳۴:۲۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


برگزارکنندگان: گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علمی زنان و مامایی ایران، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: 27 الی 30 بهمن 1394
ارسال خلاصه مقالات: 31 شهریور 1394
مکان برگزاری: تهران، مرکز بین المللی همایش های دانشگاه شهید بهشتی  

سایت همایشبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0