رو عنوان : زمان برگزاری: ۱۱ الی ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
عنوان : شانزدهمین كنگره بین المللی پزشكی تولید مثل
زير عنوان : ارسال مقالات: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
کد خبر : ۳۰۶۵۴
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ 
ساعت : ۹:۱۰:۵۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزار کننده: پژوهشگاه رویان
زمان برگزاری: ۱۱ الی ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
ارسال مقالات: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های رازی 

 همایش های همزمان:
 یازدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان
 
 دهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

سایت همایشبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0